Skip to main content
Reunions

Assemblea general ordinaria JAC

By 13 de maig de 2019setembre 10th, 2021No Comments

En virtut del que preveu l’article 10 dels Estatuts de l’Associació ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’Associació Joves Advocats de Catalunya (JAC) que tindrà lloc el proper 17 de maig del 2014 a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, situat a la Plaça Sant Joan nº 6- 8, 1er, a les 10:30 en primera convocatòria i a les 11:00 en segona convocatoria.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General de data 19 d’octubre de 2013 celebrada a Granollers.

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la Junta de Govern.

3. Estudi i aprovació, si s’escau, dels resultats econòmics de l’exercici 2013.

4. Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2014. Aprovació de quotes per l’any 2015. Adopció dels acords que corresponguin.

5. Aprovació, si s’escau, de l’integració de JAC a la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), responent a la petició efectuada pel GAJ de Sant Feliu de Llobregat. Adopció dels acords que corresponguin.

6. Precs i preguntes.

Data

17/05/2014

Hora

10:00 – 12:00

Localització

JAC

JAC