Presentació

Benvingut/da!

Aquest any 2019, la ciutat de Barcelona acollirà II CONGRÉS DE L’ADVOCACIA JOVE DE CATALUNYA, que es celebrarà els pròxims dies 5 i 6 de juliol, sota el títol “25 years from now: el futur de l’advocacia a debat”.

L’Associació de l’Advocacia Jove de Catalunya (JAC) va néixer a Vic, el dia 30 de maig de 1997 i està formada pels advocats joves de tot Catalunya, segons els requisits que s’estableixen en els estatuts dels diferents Grups d’Advocats Joves (GAJ) que en formen part. JAC no seria possible sense la participació activa i altruista de les agrupacions de joves advocats que la composen, per tant creiem fonamental el suport i la participació dels catorze grups d’advocats joves de tot Catalunya que l’integren. Els GAJ de cada Col·legi representen els seus membres dins de JAC, a fi de dur a terme el principal objectiu de JAC: la defensa i reivindicació dels interessos de l’advocacia jove. JAC es reuneix de forma bimensual en la seu d’algun dels catorze col·legis d’Advocats de Catalunya per tal de tractar els temes que poden afectar o que afecten l’advocacia jove i treballar cap una mateixa direcció.

Actualment la Junta Directiva de l‘Associació de l’Advocacia Jove de Catalunya està formada per les següents persones:

    Lluís Escoda Beltran – President
    Mireia Martí Fàbrega – Vicepresidenta
    David Querol Sànchez – Tresorer
    Roger Subirana – Secretari.

Des de l’any de la seva creació, el 1997, JAC celebra de forma bianual el seu Congrés amb l’assistència de tots els advocats Joves que formen part dels 14 Grups d’Advocats Joves de Catalunya. En cada Congrés es tracten temes de rabiosa actualitat dotant al Congrés d’un caràcter reivindicatiu i formatiu pels joves advocats, essent també un punt de trobada dels joves advocats en el qual es creen aliances i col·laboracions útils entre les diferents agrupacions d’advocats joves de la geografia catalana.

Data i ubicació

5 i 6 de juliol del 2019
Barcelona

Inscripcions

Inscriu-te al congrés!

Inscripcions

Descarrega la butlleta d’inscripció. Omple-la a l’ordinador i envia-la per correu electrònic a inscripcions@congresjac.com

La data límit per fomalitzar la inscripció serà el 30 de juny de 2019.
El preu de la inscripció serà de 50 € fins al 18 de juny. A partir d’aquesta data i fins al 30 de juny el preu serà de 70 €.
Ostentaran la condició de congressistes totes aquelles persones que s’inscriguin al congrés i abonin la quota de participació corresponent.

Per tal de formalitzar la vostra inscripció al Congrés haureu de remetre
aquesta butlleta degudament omplerta juntament amb el justificant de la
transferència realitzada al correu electrònic inscripcions@congresjac.com
Informació telefònica al 934 96 18 80 (ICAB)

La data límit per formalitzar la inscripció serà el 30 de juny de 2019.
En cas de no rebre el pagament, i aquest es formalitzi transcorregudes les dates per les diferents quotes, l’Organització podrà reclamar la diferència

Pagament

Transferència bancària a l‘Associació de l’Advocacia Jove de Catalunya. Referència: XI Congrés JAC Nom i Cognoms

BANC DE SABADELL ES36-0081-0020-11-0001201723