JAC

L’associació Joves Advocats de Catalunya (JAC) va néixer el dia 30 de maig de 1997 a Vic (ACTA FUNDACIONAL DE JAC ) -actualment reanomenada Jove Advocacia de Catalunya al registre d’associacions- i està formada pels advocats joves de tot Catalunya, segons els requisits que s’estableixen en els estatuts dels diferents Grups d’Advocats Joves (GAJ) que en formen part. JAC no seria possible sense la participació activa i altruista de les agrupacions que el composen, per tant creiem fonamental el suport i la participació dels catorze grups d’advocats joves de tot Catalunya que l’integren. Els GAJ de cada Col·legi representen els seus membres dins de JAC, a fi de dur a terme el principal objectiu de JAC: la defensa i reivindicació dels interessos de l’advocacia jove. JAC es reuneix de forma bimensual en la seu d’algun dels catorze col·legis d’Advocats de Catalunya per tal de tractar els temes que poden afectar o que afecten l’advocacia jove i treballar cap una mateixa direcció.

JAC pretén adequar-se a la realitat dels nostres dies defensant els advocats joves que formen part del col·lectiu tant des de la vessant col·legial com des de la vessant professional i personal, creant una xarxa de relacions entre els seus integrants, des del punt de vista de col·laboració i ajuda entre els joves, que entenem que resulta essencial, precisament degut a les dificultats de  l’inici de la professió.

JAC, a dia d’avui té nous reptes  i nous obstacles, en aquest sentit l’esforç per modernitzar l’associació i assolir nous reptes es constant. JAC aposta per la formació de l’advocacia jove, organitzant diferents activitats formatives, entre les quals es troba el Congrés del JAC que es celebra de forma bianual.

Junta de Govern de JAC, d’esquerra a dreta:

Pilar A. Garcia Rius (GAJ Manresa), Tresorera; Carles-Joan Lorente Rivera (JAS Sabadell), President; Lídia Castell i Bel (GAJ Tortosa), Secretària; Toni Franquet Rengel (GAJ Mataró), Vicepresident.

President: Carles-Joan LORENTE RIVERA
Vicepresident: Toni FRANQUET RENGEL
Secretaria: Lídia CASTELL BEL
Tresorera: Pilar A. GARCIA RIUS
VOCAL GAJ Barcelona: Alexander SALVADOR CERQUEDA
VOCAL GAJ Figueres: Joana MORATÓ NOGUER
VOCAL GAJ Girona: Javier CUADRADO MARTÍNEZ
VOCAL GAJ Granollers: Clàudia CABALLERO CASILLAS
VOCAL GAJ Lleida: Borja SOLANS CASAS
VOCAL GAJ Manresa: Pilar Ana GARCIA RIUS
VOCAL GAJ Mataró: Toni FRANQUET RENGEL
VOCAL GAJ Reus: Sergi MONTAÑA SUAZO
VOCAL GAJ Sabadell: Raül RAMOS FERNÁNDEZ
VOCAL GAJ Sant Feliu de Llobregat: Xavier ROSELL LÓPEZ
VOCAL GAJ Tarragona: Andrea GUZMÁN VALDÉS
VOCAL GAJ Terrassa:  Helena STAROMIEJSKI LLORENTE
Vocal GAJ Tortosa: Oona TOMÀS QUIXAL
VOCAL GAJ Vic: Sara MORAL DONCEL

GAJs

Joves Advocats de Catalunya està format pels membres dels Grups d’Advocats Joves (GAJ) constituits en el si dels catorze Col.legis d’Advocats de Catalunya:

GAJ Barcelona

GAJ Girona

GAJ Lleida

GAJ Mataró

JAS Sabadell

GAJ Tarragona

GAJ Tortosa

GAJ Figueres

GAJ Granollers

GAJ Manresa

GAJ Reus

GAJ Sant Feliu

GAJ Terrassa

GAJ Vic

Involucra’t

Newsletter

Contacte