Qui som

El Grup d’Advocats Joves (GAJ) es configura com una comissió del Col.legi d’Advocats de Barcelona des de la que, de forma autònoma, es defensen els interessos i es fa ressò de la veu del col·legiat que comença, entenent extensible aquesta consideració a l’advocat que té menys de 40 anys.

El gran objectiu del GAJ és dignificar l’inici de la nostra professió, vetllant per facilitar a l’advocat jove el camí que ha iniciat. Per fer-ho, entre d’altres coses, el GAJ defensa els interessos dels qui representa, a través de les entitats corporatives professionals, ja sigui davant les administracions públiques en general i, en particular, de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ja sigui davant altres institucions. S’incideix, per tant, en l’activitat política que afecta als seus agrupats.

Per altra banda, el GAJ ofereix a l’advocat jove una formació pràctica de qualitat, continuada i habitualment gratuïta i, al mateix temps, es constitueix, fomentant la seva participació, en plataforma d’iniciatives i realització de projectes de l’agrupat de caràcter jurídic-social-cultural en forma de taules rodones, conferències i debats de diversa consideració.

En un altre ordre de coses, el GAJ fomenta la participació de l’advocat jove en la societat civil catalana de la qual en forma part, cooperant amb entitats sense ànim de lucre.

Així mateix, l’advocat jove pot beneficiar-se de sistemes de suport que li són propis, com pugui ésser el de tutories per accedir al Torn d’Ofic o les beques i avantatges de caire econòmic que, des del GAJ, s’assoleixen, ja sigui en forma de convenis o mitjançant acords puntuals.

Com no pot ésser d’una altra manera, el GAJ esdevé un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències i inquietuds entre els advocats joves que es materialitza, també, des d’un vessant lúdic i festiu, aprofitant aquests esdeveniments, per exemple, per fer exitoses les campanyes de beneficència que es duen a terme, per les quals compta amb la participació inestimable del conjunt dels advocats de l’ICAB.

Per fer possible la realització dels seus objectius infinits, el GAJ treballa conjuntament i activa amb l’Associació de Joves Advocats de Catalunya i amb la Confederación Española de Abogados Jóvenes i, des del mes de març de 2004, ha reingressat al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb la condició de membre col·laborador.

Així mateix, per a dur a terme la seva tasca el GAJ compta, no només amb el seu Comitè Executiu sinó també, de forma especialment considerable, amb la participació activa de nombrosos agrupats, que formant part d’aquest òrgan de govern, inverteixen temps i esforços e nbenefici dels seus companys i als quuals s’agraeix la seva dedicació desinteressada. Si desitjes conèixer als membres del GAJ pots fer-ho mitjançant el següent enllaç

D’altra banda, el GAJ publica trimestalment un butlletí informatiu, titulat Bull Pen.

Junta de govern