Qui som

El Grup d’Advocats Joves de Granollers és una agrupació d’advocats en exercici, menors de quaranta anys o amb menys de cinc anys d’exercici professional constituïda per vetllar pels interessos dels joves advocats.

A aquest efecte, el Grup té com objectius l’estudi dels problemes específics d’aquest col•lectiu, el trasllat de les seves propostes i preocupacions a la Junta de Govern del Col•legi, el foment de les relacions entre els seus membres i amb companys d’altres col•legis, i la promoció d’activitats culturals i socials, entre d’altres.

L’òrgan rector del Grup és la Junta hi poden assistir tots els membres del Grup així com els alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica i qualsevol advocat jove en exercici que hi estigui interessat.

Fora de l’àmbit col•legial el GAJG desenvolupa la seva tasca des de l’Associació Joves Advocats de Catalunya (JAC), de la qual en formen part els grups d’advocats joves dels 14 Col•legis d’Advocats de Catalunya amb l’objectiu comú de defensar els interessos del joves advocats.

Antecedents 

1983 en que una sèrie de companys del Col•legi es constitueixen en Comissió Gestora per tal de fundar el Grupo de Abogados Jóvenes. Però no és fins el juny de 1997 que es crea el que actualment coneixem com Grup d’Advocats Joves de Granollers amb motiu de l’associació dels diversos grups d’advocats joves de Catalunya per constituir el JAC.

Junta de govern

La Junta de Govern del GAJ de Granollers està formada per:

Presidència: Clàudia Caballero

Vicepresidència: Laia Celades

Tresoreria: Anna Camps

Secretaria: Laia Luzón

Vocalia 1: Nora Aouad

Vocalia 2: Lidia Velasco

Vocalia 3: Mariona Guasch

Vocalia 4: Laura Busón