Qui som

El Grup de Joves Advocats de Catalunya va tornar a sorgir en el sí del nostre Col·legi en data 24 de maig de 2007 i està format per tots els advocats que porten menys de deu anys d’exercici o bé són menors de quaranta anys.

El Grup de Joves Advocats es constituí per defensar els interessos, així com estudiar i fer propostes de temes que preocupen al nostre col·lectiu com, per exemple, el Torn d’Ofici, la nostra imatge de cara als ciutadans, la formació, l’establiment i consolidació dels nous advocats,… entre d’altres.

Què fem?ASSESSORAMENT EN L’ACCÉS

Perquè entenem fonamental rebre el suport col·legial en els nostres inicis professionals, el Grup de Joves advocats té com a objectius els següents:

· Assessorament professional (suport durant els primers anys d’exercici a través de la creació de fòrums d’intercanvi on line de formularis, consultes, etc), així com assessorament en matèria de responsabilitat civil de l’advocat.
· Assessorament fiscal als nous col·legiats/des (orientació sobre la fiscalitat de l’advocat)
· Assessorament sobre la protecció social de que gaudeix l’advocat/da (prestacions per incapacitat temporal, maternitat, etc.).
· Establiment de vincles permanents amb la Universitat de Lleida per tal d’oferir una visió ampla i acurada de l’exercici de la professió als estudiants de dret.
· Creació de la figura de Defensa del Jove Advocat.

La Junta Directiva dels Joves Advocats de Lleida es reuneix cada quinzena.

Com ja us hem comentat abans la nostra “feina” consisteix en vetllar pels interessos dels advocats joves i, en aquest sentit, des dels Joves Advocats de Lleida volem que els seus membres se sentin identificats i representats amb tot allò que realitzem. D’altra banda, des de la Junta Executiva fem una crida a tots els joves per què participeu en aquest projecte i ens feu arribar propostes, les vostres crítiques i inquietuds. És per això que plegats hauríem d’aprofitar-nos (en el bon sentit) d’aquesta associació a fi d’aconseguir millores professionals pel nostre col·lectiu.

Si ben és cert que es treballa, i molt, per tal que se senti la nostra veu i se’ns tingui en compte tant en el CICAC, com en l’Administració de Justícia, hem de fer especial menció a totes les activitats de caràcter lúdic que s’organitzen per tal que tots ens ho passem el millor possible compartint moments fora del nostre entorn laboral (jutjats, despatxos…).

 

FORMACIÓ CONTÍNUA

· Necessitem eines formatives que ens facin més planer i segur el nostre exercici:
· Promoció continuada de cursos gratuïts de totes les matèries, especialment de pràctica processal.
· Creació, a través de la comissió d’informàtica del Col·legi, d’una base de dades de les sentències dictades pels jutjats de primera instància, instrucció, penals, social, i contenciós administratiu.
· Impuls de convenis de col·laboració amb entitats financeres per tal d’assolir un major nombre de beques a la pràctica jurídica.
· Aconseguir la gratuïtat dels cursos d’especialització durant els dos primers anys d’exercici, i descomptes en la matrícula fins als cinc anys d’exercici.
· Realització de cursos d’informàtica per tal de modernitzar i adaptar els despatxos a les noves tecnologies.
· Potenciar l’ús del català en la professió ja que els joves advocats/des som una peça fonamental en la normalització.
· Jornades sobre els honoraris dels advocats; a fi d’orientar als advocats que hi estiguin interessats en la minutació, en l’aplicació dels criteris orientadors d’honoraris…

 

SUPORT EN LA CERCA D’OCUPACIÓ

· Perquè molts companys/es es llencen amb valentia, però no sense dificultats, a l’exercici autònom de la professió i d’altres trien incorporar-se en despatxos aliens, necessitant conèixer on adreçar-se:
· Promoció a través de convenis amb l’administració per a la creació d’un viver de despatxos d’advocats per tal d’afavorir la creació de nous despatxos (lloguer de despatxos a preus assequibles, creació de nous espais per a la instal·lació de despatxos).
· Establiment de convenis amb les diverses entitats editorials del dret per tal d’obtenir condicions avantatjoses en la contractació de bases de dades i la compra de llibres.
· Creació d’una borsa de despatxos a la pàgina web del Col·legi, que serà el millor vehicle per exposar totes les ofertes de feina, ofertes per associar-se entre companys o per col·laboracions puntuals.
· Realització de cursos d’informàtica per tal de modernitzar i adaptar tan als advocats com als despatxos a les noves tecnologies.
· Establiment de convenis amb entitats financeres per tal d’obtenir condicions especials dels serveis financers oferts (crèdits per a l’adquisició de mobiliari del despatx, instal·lació de nous despatxos, etc)
· Creació de mecanismes de seguiment i supervisió per tal de vetllar per les condicions en que es trobin els nous col·legiats en els despatxos dels que formin part.

 

UN COL·LEGI MÉS PROPER ALS ADVOCATS I ADVOCADES JOVES

Perquè els joves advocats i advocades s’integrin de manera decidida en el dia a dia col·legial:

· Permanent canal de comunicació i transmissió de les preocupacions dels joves advocats amb la Junta a fi de que, els interessos dels joves advocats estiguin sempre presents en qualsevol activitat promoguda pel Col·legi.
· Creació d’un espai jove a la web del Col·legi.
· Creació de la figura d’un responsable de premsa
· Creació d’un club social que fomenti les activitats culturals i esportives (cicles de cinema judicial, concerts, teatre, torneigs esportius, etc.), comptant amb una seu o espai propi que pugui ser una referència diària per als joves advocats.
· Foment dels convenis amb entitats empresarials i culturals per tal d’obtenir condicions especials en l’adquisició dels seus productes (ex: benzina, cinemes, teatre, auditori, gimnàs).
· Promoció de viatges temàtics relacionats amb la professió (ex. tribunal d’Estrasburg, etc., així com intercanvis de cooperació internacional (ex. despatx Boris Vega de Nicaragua, etc.).

Òbviament aquesta relació de propostes no està tancada. De fet, agrairíem la teva col·laboració i que ens fessis arribar els teus suggeriments. Entenem que els Joves Advocats i Advocades de Lleida ha de ser un òrgan obert de debat que compti amb totes les sensibilitats.

Junta de govern

El Grup s’estructura en una Junta Directiva integrada actualment per:

President: BORJA SOLANS CASAS
Vicepresidenta: MARIONA ROIG ROSSELLÓ
Secretari: SERGIO PALOP REMON
Vocal Primera: BLANCA SANJUAN HERVAS
Vocal Segon: MARC GARCIA RAMON