Qui som

Els Joves Advocats de Sabadell son tots aquells advocats col·legiats a Sabadell que porten menys de cinc anys d’exercici o bé són menors de quaranta anys.

Els Joves Advocats hi son per defensar els interessos dels més joves, així com estudiar i fer ropostes de temes que preocupen al nostre col·lectiu com, per exemple, el Torn d’Ofici, la nostra imatge de cara als ciutadans, la formació, l’establiment i consolidació dels nous advocats, ajudant els joves en els seus primers assumptes i judicis i oferin un recolzament institucional als nous advocats… entre d’altres, la organització de activitats lúdiques per consolidar i fer nous lligams, col·laboracions i relacions professionals.

ASSESSORAMENT EN L’ACCÉS
Perquè entenem fonamental rebre el suport col·legial en els nostres inicis professionals, el Grup de Joves de Sabadell té com a objectius els següents:
  • Assessorament professional i suport durant els primers anys d’exercici (ajuda en els primers assumptes, asistencia a les primeres visites o vistes judicials)
  • Procedir a 1’estudi, formulació de propostes i instar la resolució dels problemes específics dels Joves Advocats.
  • Proposar i promoure tota mena d’activitats d’interès dels Joves Advocats, ja siguin de caire professional, formatiu, social o cultural.
  • Fomentar, mantenir, i aprofundir relacions, contactes, i intercanvis amb qualsevol associació o organisme d’àmbit nacional i/o internacional relacionat o d’interès pels Joves Advocats, però sobretot, i de forma específica amb les associacions, grups o organitzacions d’Advocats Joves o Joves Advocats, d’àmbit nacional i/o internacional.
  • Realitzar aquelles tasques que per delegació de la Junta de Govern s’assumeixin, sempre i quan tinguin relació amb els interessos dels Joves Advocats,
La Junta Directiva dels Joves Advocats es reuneix cada mes.
Com ja us hem comentat abans la nostra “feina” consisteix en vetllar pels interessos dels advocats joves i, en aquest sentit, des dels Joves Advocats de Sabadell volem que els seus membres se sentin identificats i representats amb tot allò que realitzem. D’altra banda, des de la Junta Executiva fem una crida a tots els joves per què participeu en aquest projecte i ens feu arribar propostes, les vostres crítiques i inquietuds. És per això que plegats hauríem d’aprofitar-nos (en el bon sentit) d’aquesta associació a fi d’aconseguir millores professionals pel nostre col·lectiu. No ens podem oblidar de totes les activitats de caràcter lúdic que s’organitzem per tal que tots ens ho passem el millor possible compartint moments fora del nostre entorn laboral (jutjats, despatxos…).
FORMACIÓ CONTÍNUA
· Necessitem eines formatives que ens facin més planer i segur el nostre exercici:
· Promoció continuada de cursos gratuïts de totes les matèries, especialment de pràctica processal.
· Creació, a través de la comissió d’informàtica del Col·legi, d’una base de dades de les sentències dictades pels jutjats de primera instància, instrucció, penals, social, i contenciós administratiu.
· Impuls de convenis de col·laboració amb entitats financeres per tal d’assolir un major nombre de beques a la pràctica jurídica.
· Aconseguir la gratuïtat dels cursos d’especialització durant els dos primers anys d’exercici, i descomptes en la matrícula fins als cinc anys d’exercici.
· Realització de cursos d’informàtica per tal de modernitzar i adaptar els despatxos a les noves tecnologies.
SUPORT EN LA CERCA D’OCUPACIÓ
· Perquè molts companys/es es llencen amb valentia, però no sense dificultats, a l’exercici autònom de la professió i d’altres trien incorporar-se en despatxos aliens, necessitant conèixer on adreçar-se
· Promoció a través de convenis amb l’administració per a la creació d’un viver de despatxos d’advocats per tal d’afavorir la creació de nous despatxos (lloguer de despatxos a preus assequibles, creació de nous espais per a la instal·lació de despatxos).
· Establiment de convenis amb les diverses entitats editorials del dret per tal d’obtenir condicions avantatjoses en la contractació de bases de dades i la compra de llibres.
· Creació d’una borsa de despatxos a la pàgina web del Col·legi, que serà el millor vehicle per exposar totes les ofertes de feina, ofertes per associar-se entre companys o per col·laboracions puntuals.
· Establiment de convenis amb entitats financeres per tal d’obtenir condicions especials dels serveis financers oferts (crèdits per a l’adquisició de mobiliari del despatx, instal·lació de nous despatxos, etc)
UN COL·LEGI MÉS PROPER ALS ADVOCATS I ADVOCADES JOVES
Perquè els joves advocats i advocades s’integrin de manera decidida en el dia a dia col·legial:
· Permanent canal de comunicació i transmissió de les preocupacions dels joves advocats amb la Junta a fi de que, els interessos dels joves advocats estiguin sempre presents en qualsevol activitat promoguda pel Col·legi.
· Creació d’un club social que fomenti les activitats culturals i esportives (cicles de cinema judicial, concerts, teatre, torneigs esportius, etc.), comptant amb una seu o espai propi que pugui ser una referència diària per als joves advocats.
Òbviament aquesta relació de propostes no està tancada. De fet, agrairíem la teva col·laboració i que ens fessis arribar els teus suggeriments. Entenem que els Joves Advocats i Advocades de Sabadell ha de ser un òrgan obert de debat que compti amb totes les sensibilitats.

Junta de govern

PRESIDENT: JAUME ROCABERT LUQUE – 2099 ICASBD

VICEPRESIDENT: ROGER DE LA GUERRA GRAO – 2231 ICASBD

SECRETARI: EDUARD BLASI CASAGRAN – 2540 ICASBD

TRESORER: MARIA CASTELLS MONTOYA – 2271 ICASBD

VOCAL 1: SONIA LLONCH PUIG – 2433 ICASBD

VOCAL2: JORDI MARTINEZ AGUILERA – 2581 ICASBD

VOCAL3: GONZALO CANOVAS GIL – 2236 ICASBD

VOCAL4: JOAN MARIN BORRELL – 2590 ICASBD

VOCAL5: ARIADNA FERRER DIEZ – 2623 ICASBD