Qui som

El Grup d’Advocats Joves del nostre Col·legi està format per tots aquells advocats i advocades en exercici menors de 38 anys i inscrits al nostre Col·legi d’Advocats. Es regeix pels seus propis Estatuts i té un comitè Executiu format per 8 companys i una Assemblea General, que és el màxim òrgan decisori.

Els càrrecs del Comitè Executiu es renoven cada dos anys, i és el Comitè qui s’encarrega de representar el Grup dins i fora del nostre Col·legi com també d’estudiar, preparar i organitzar les diferents activitats.

Les obligacions que comporta formar part del Grup són l’abonament trimestral d’una quota de 9 €, com aportació per mantenir el Grup i sufragar en part, les activitats que organitza.

El nostre Grup d’Advocats Joves ofereix diverses activitats als seus membres. En primer lloc, dóna informació i assessorament sobre els mitjans de què disposa el Col·legi, els serveis que ofereix, etc. En segon lloc, procura la defensa dels interessos dels joves advocats davant el Col·legi, demanant nous serveis, i totes aquelles reivindicacions i inquietuds que ens plantegen els membres del nostre Grup.

Així mateix, el Grup organitza una sèrie d’activitats culturals i d’interès jurídic. Així, periòdicament organitzem tertúlies jurídiques, sobre temes d’actualitat en el nostre món jurídic, relacionats amb la nostra professió, com ara novetats legals i reformes normatives, dret propi de les nostres comarques, etc. També organitzem conferències, amb l’assistència de ponents destacats en la matèria a tractar.

La part lúdica i festiva també té lloc en el nostre Grup, mitjançant els dinars, sopars i sortides que periòdicament celebrem, com també l’organització de concursos de parxís, trivial i guinyot el dia de Sant Ramon de Penyafort.

De les nostres activitats i projectes en donem complida informació a la revista del Col·legi, Amb la vènia, i a l’Assemblea General Ordinària que realitzem anualment, així com a les Assemblees Generals Extraordinàries que en el seu moment es convoquen.