Qui som

El Grup d’Advocats Joves de Vic (GAJ) és una agrupació formada per advocats i advocades col·legiats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, menors de 40 anys que s’inscriguin en el Grup, amb la finalitat de facilitar l’incorporació dels joves advocats en el dia a dia col·legial. Tot membre del GAJ té veu i vot dins del grup i pot participar en els activitats que s’organitzin i en pot proposar de noves.

El GAJ es regeix pels seus propis estatuts i té una Comissió Permanent formada per tres membres, que es renova una vegada a l’any en el sopar de Nadal.

El President del Grup pot assistir a la Junta del Col·legi d’Advocats, amb la possibilitat de fer arribar la veu dels més joves a la Junta de Govern, a fi de que els problemes que ens afecten puguin ser debatuts a la Junta. La Comissió Permanent s’encarrega de representar el Grup dins i fora del nostre Col·legi d’Advocats. Actualment el GAJ forma part de l’Associació de Joves Advocats de Catalunya.

El GAJ es reuneix normalment una vegada el mes, per tal d’establir les diferents activitats lúdiques i culturals que es duran a terme durant l’any i valorar aquelles que s’han fet, així com es procura la defensa dels interessos dels joves advocats davant el Col·legi, exposant totes les inquietuds que es plantegen i intercanviant experiències i consells entre els diferents membres del nostre Grup.

Les activitats més emblemàtiques i consolidades del Grup són el sopar de Nadal i la sortida a San Fermines. També s’han fet sortides a llocs d’interès cultural i jurídic, com el Congrés dels Diputats, el Parlament de Catalunya, el Parlament Europeu i la ONU. Des de fa uns anys també s’organitzen dinars-col·loquis amb diversos representants de la realitat política del país.

La quota per ser membre del GAJ és de 30 euros anuals i aquests diners es destinen per subvencionar la majoria d’activitats que fem i com aportació per mantenir el Grup.

Us animem a tots a donar-vos d’alta al GAJ mitjançant el formulari d’inscripció que s’adjunta més avall, i a que participeu activament en el grup assistint a reunions i activitats, doncs és la millor manera de conèixer gent amb la mateixa professió i amb les mateixes inquietuds que un mateix. Si desitgeu més informació podeu dirigir-vos al nostre President o a la secretaria del Col·legi d’Advocats de Vic.