Aquesta comissió s’encarrega de fer un estudi de quina situació es manté en els diferents Col•legis i recopilar la informació obtinguda. Exigir els pagaments dels serveis i obtenir una unitat de criteris. Buscar com millorar la situació existent i exposar-ho al CICAC i a la Conselleria de Justícia. Són funcions també de la comissió elaborar un estudi sobre totes aquelles actuaciones que realitzen els advocats i advocades en l’àmbit de Justicia Gratuita i que no són retribuides pels mòduls existents. És també funció de la comissió la de dur a terme actes i comunicacions per tal de que es conegui la funció de l’advocat del torn d’ofici i es reconegui l’innegable funció social que es realitza.

Si et vols apuntar a aquesta comissió envia un correu a jac@jovesadvocatsdecatalunya.com

Coordinador de la comissió:

Nom i Cognoms GAJ
Lluís Escoda Beltran Tarragona

Membres de la comissió:

Nom i Cognoms GAJ
David Carrasco Tortosa Girona
Gerard Gracià Espinós Tortosa
Mar Gimeno Menéndez Lleida
Ingrid Montón Palacios Sant Feliu de Llobregat
Anna Villarreal Pascual Mataró
Montse Pujol Torras Manresa
Susanna Duran Casanova Tarragona
Sandra Francesc Garcia Reus
Marcos J. Espejo Rosa Tarragona
Gnai-Yim Ng Choi Girona

Informació de la comissió

Comissió Legislativa

Comissió Estatutària

Comissió de Formació

Comissió del Torn d’Ofici

Comissió de Relacions Institucionals

Comissió de Tecnologia de la informació

Comissió dels Drets Humans

Comissió de preparació del Congrés JAC