Qui som

El JAG és una agrupació sense ànim de lucre que es constitueix amb les finalitats següents:

  • Defensar els interessos dels membres en el si del col·lectiu.
  • Fomentar la participació dels advocats joves en la vida col·legial.
  • Impulsar la formació jurídica dels seus membres.
  • Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d’interès per als membres, ja siguin de caràcter professional, formatiu, cultural o altres.
  • Estudiar els problemes professionals específics dels advocats joves i mirar de trobar-hi solucions.
  • Col·laborar amb els òrgans de govern de l’ICAG a fi de participar en la vida corporativa.
  • Contribuir a la defensa del prestigi de la professió.
  • Mantenir contactes amb organitzacions d’advocats joves nacionals, estatals i internacionals per tal de col·laborar en les tasques d’interès comú.
  • Fomentar el contacte del col·lectiu amb el món universitari.
  • Incidir en la vida pública, social, cultural i jurídica.

Junta de govern

La Junta Directiva del JAG està integrada pels membres següents:
President: Antoni Blanch Brugarolas
Sotspresident: David Carrasco Tortosa
Tresorer: Carles Muñoz Bossacoma
Secretària: Tània del Moral Granados
Vocals:

Judith Pont Riera
Raul García Jiménez
Josep Maria Illa Ripoll
Rafael Rodríguez Martínez
Marc Monnickendam Tarradellas
Roser Pi Renart
Eduard Llorens Amich