Skip to main content
Reunions

Reunió Junta directiva JAC a Granollers

By 13 de maig de 2019setembre 10th, 2021No Comments

En virtut de la present ens plau convocar-vos a la REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA de l’Associació Joves Advocats de Catalunya (JAC) que tindrà lloc el proper 29 de novembre del 2014 a la seu de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers, situat a la Rambla Josep Tarradellas, nº 5, 1r, d
e la localitat de Granollers, a les 10:30 en primera convocatòria i a les 11:00 en segona, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les reunions de la Junta Directiva celebrades el 12 de juliol de 2014 a Mataró i el 20 de setembre de 2014 a Vic.

2. Informe de la Junta de Govern.

3. Actualitat de FAJEEC i SAICO. Adopció dels acords que corresponguin.

4. Presentació Associación de abogados Extranjeristas (ABE). Adopció del acords que corresponguin.
Presentació a càrrec de la vice-presidenta i del tresorer, Meritxell Reculons i David Querol.

5. Informe de les diferents comissions de JAC. Adopció dels acords que corresponguin.

6. Preparació del X Congrés de Joves Advocats de Catalunya de l’any 2015: Debat de propostes de la Comissió. Adopció dels acords que es corresponguin.

7. Debat obert. Torn d’ofici les actuacions no retribuïdes. Propostes de millora a les incidències detectades. Adopció dels acords que es corresponguin.

9. Torn obert de paraula, precs i preguntes.

Data

29/11/2014

Hora

10:30 – 14:00

Localització

JAC

JAC